INFORMACIÓ LEGAL I ACCEPTACIÓ

En compliment del que estableix la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), a continuació s'indiquen les dades d'informació general d'aquest lloc web.

ADAM FOODS, S.L.U., proveïda de NIF B-66372202, amb domicili al carrer Travessera de Gràcia núm. 342, 08025, Barcelona, està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al tom 44518, foli 161, full B-458499. (En endavant designada com “ADAM FOODS”).

Els noms de domini adamfoods.com, adamfoods.es, adamfoods.cat, adamfoods.eu, adamfoods.info, adamfoods.org, adamfoods.net són titularitat d'ADAM FOODS, S.L.U

Hem establert algunes normes per assegurar-nos que el lloc web resulta informatiu i útil per a tothom qui el visiti. Pel fet que podem canviar-les o modificar-les de tant en tant, recomanem a l'usuari que visiti aquesta pàgina del nostre web tantes vegades com hi accedeixi a fi de saber les normes en vigor en cada moment. En entrar en aquest lloc web l'usuari està acceptant actuar sota les normes publicades al portal en el moment d'accés..

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L'ús d'aquest lloc web pressuposa el coneixement que tots els continguts del portal, entesos com a tal, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, música, icones, tecnologia, software i enllaços, i la resta de contingut audiovisual o sonor, així com el disseny gràfic i codis font (en endavant "el Contingut"), són propietat intel·lectual i industrial d'ADAM FOODS o han estat objecte de llicència o cessió per part de subministradors de contingut independents. L'usuari d'aquest lloc web està d'acord i coneix que ADAM FOODS permet l'accés al citat contingut, però que aquest està protegit per les lleis de propietat intel·lectual i industrial (en endavant "els Drets"), així com que aquests Drets són vàlids i estan protegits a tots els mitjans existents actualment o que es desenvolupin en un futur. L'usuari accepta que l'ús del contingut està subjecte a aquestes normes, als Drets i a les lleis de la propietat privada aplicables, I se’n regeix.

En conseqüència, tot el contingut del lloc web d'ADAM FOODS està protegit pels Drets i ADAM FOODS n’és propietària o, si escau, llicenciatària; per això l'usuari no pot modificar, alterar, copiar, reproduir, publicar, transmetre, o, de qualsevol manera, explotar qualsevol dels continguts, parcialment o totalment, així com tampoc participar-ne en la transferència o venda, reproducció, creació de treballs derivats, distribució, mostra o exposició.

Queda prohibit establir un enllaç, o un contingut de correu des de qualsevol URL fins a aquest lloc web sense el permís exprés per escrit d'ADAM FOODS, S.L.U.

ADAM FOODS és una marca registrada. Tots els drets reservats.

Qualsevol altra marca, nom de producte o companyia esmentats en aquest lloc web són drets de propietat intel·lectual o industrial registrats per les seves respectives companyies. En queda prohibida la reproducció total o parcial sense l'autorització dels propietaris.

Es fa constar que, en publicar continguts (com ara “vídeos” o “comentaris”) a les seccions habilitades per a això en aquest lloc web o als perfils socials d'ADAM FOODS, l'usuari està concedint a ADAM FOODS una llicència sobre els drets de propietat intel·lectual i/o industrial que, si escau, li puguin correspondre sobre els citats continguts. Aquesta llicència és no exclusiva i comprèn la totalitat dels drets i modalitats d'explotació de tals continguts (incloses, de forma no limitadora, la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma o suport, tangible o intangible, amb inclusió expressa d'Internet), per tothom i durant tota la vida legal, sense dret a percebre cap remuneració per això.

CONDICIONS D'ÚS DEL PORTAL

Contacti amb el responsable del lloc web si té qualsevol dubte o suggeriment, a través de l’adreça de correu electrònic següent: info@adamfoods.es

ADAM FOODS no té cap control sobre la persona o persones que puguin accedir al seu lloc web i on poden estar ubicats. Malgrat que ADAM FOODS és conscient d’aquest fet, això no significa que se sotmeti a les jurisdiccions de països estrangers; en cas de conflicte o reclamació en relació amb aquest lloc web, els únics competents són els jutjats i tribunals espanyols.

ADAM FOODS pot efectuar totes les modificacions tècniques que siguin necessàries per millorar la qualitat, rendiment, eficàcia del sistema i connexió a xarxes telemàtiques o Internet.

ADAM FOODS es reserva el dret de modificar la informació continguda al lloc web sense avís previ.

ADAM FOODS està especialment eximida de responsabilitat per deficiències de servei imputables al centre servidor o xarxes de connexió, així com pels danys que qualsevol virus informàtic pugui causar.

ADAM FOODS no es fa responsable de la versemblança de la informació facilitada per tercers i inclosa de forma directa o per enllaç en aquest lloc web.

XARXES SOCIALS

ADAM FOODS pot estar present en xarxes socials com ara Facebook o Tuenti mitjançant la creació de perfils socials d'ADAM FOODS. El tractament de dades dels usuaris que es facin seguidors de perfils oficials d'ADAM FOODS es regeix:

• per les polítiques de privacitat i condicions d'ús que, amb caràcter específic, s'indiquin al perfil creat per ADAM FOODS,
• per les condicions previstes en aquesta política de privacitat i condicions d'ús i
• per les polítiques de privacitat i condicions d'ús que tinguin establertes les pròpies xarxes socials. En cas de conflicte, s'apliquen amb caràcter preferent les normes específiques establertes al perfil oficial d'ADAM FOODS i, si no n'hi ha, per aquestes condicions.

ADAM FOODS tractarà les dades dels usuaris que es facin seguidors o fans de qualsevol dels seus perfils amb la finalitat d'administrar-les correctament, conèixer les seves opinions i/o comentaris, així com informar-los i fer-los partícips dels diferents concursos, promocions i/o esdeveniments que realitzi la companyia i en què participi l'usuari. En fer-se fan o seguidor del perfil, l'usuari consent el tractament de dades en l'entorn de la xarxa social de conformitat amb les polítiques de privacitat que s’hi estableixen, així com l'accés d'ADAM FOODS a les dades contingudes a la llista de fans o seguidors en els termes esmentats anteriorment.

ADAM FOODS pot eliminar del seu perfil qualsevol informació que vagi en contra de les normes establertes a les condicions generals d'ús de la xarxa social, així com en contra del que s'ha previst en aquesta política de privacitat i condicions d'ús. L'usuari pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment, en la forma descrita a l'apartat relatiu a política de privacitat i protecció de dades de caràcter personal. En tot cas, l'usuari pot deixar de ser seguidor de la pàgina oficial de la xarxa social seguint els passos que s'indiquen a les condicions d'ús de la xarxa social i sense que ADAM FOODS pugui intervenir en aquest procés. Així mateix, es recorda que qualsevol modificació o rectificació de les dades de l'usuari de la xarxa social s’ha de realitzar-se a través de la configuració d'usuari, per la qual cosa no la pot realitzar ADAM FOODS. Per fer qualsevol consulta en relació amb el tractament de dades que es porta a terme dels seguidors en xarxes socials dels perfils oficials d'ADAM FOODS, l’usuari pot posar-se en contacte a través de l’adreça de correu electrònic: info@adamfoods.es

COMUNICACIONS DE DADES A TERCERS

Per poder satisfer les peticions de l'usuari o sol·licituds d'informació, així com per poder complir les finalitats de la recollida de dades, pot ser necessari que ADAM FOODS comuniqui les dades personals facilitades pels usuaris a la resta de societats del Grup ADAM FOODS (CUÉTARA, S.L.U., GALLETAS ARTIACH, S.A.U., GRANJA SAN FRANCISCO, S.L.U., LA PIARA, S.A. i TRIGORICO, S.L.U.), i es poden consultat en cada moment a la pàgina web: www.adamfoods.es

Les societats del Grup ADAM FOODS es dediquen a la fabricació i comercialització de productes alimentaris i estan ubicades a Espanya.

Aquest avís legal es regeix en tots i cadascun dels seus termes per la llei espanyola, per la qual cosa els jutjats i tribunals competents per conèixer totes les qüestions que se suscitin sobre la interpretació, aplicació i incompliment d’aquesta són els espanyols.

Gener 2015